Embajada en Holanda

Het Argentijnse Netwerk van Gemeentes tegen Klimaatsverandering in Nederland

Het “Argentijns Netwerk van Gemeentes tegen Klimaatsverandering” (RAMCC) heeft van 15 tot 17 november, na de Klimaattop (COP23) in Bonn bijgewoond te hebben, een bezoek gebracht aan Nederland.

De delegatie van het RAMCC bestond uit de uitvoerend directeur, dhr. Bertolino, de burgemeester van Reconquista, dhr. Vallejos, verschillende Provinciale afgevaardigden: dhr. Real, dhr. Martino, mw. Moyano, dhr. Mascheroni en dhr. Bermudez, gemeentemedewerkers, experts op het gebied van klimaatsverandering en docenten van de universiteit van La Plata.

De ambassade heeft een divers programma opgesteld met verschillende Nederlandse (overheids)instanties om de delegatie een brede indruk te geven over de ervaring en de werkzaamheden die Nederland uitvoert op het gebied van klimaatsverandering: aanpassing, hernieuwbare energiebronnen, duurzame mobiliteit, (afval)water management, duurzame bouw, etc. De delegatie bezocht onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Leiden, de gemeente Utrecht, het Netherlands Water Partnership (NWP), UNESCO-IHE Delft, en Connekt.

Tevens vond er een netwerkborrel plaats in de Argentijnse residentie in Wassenaar waarin de delegatie de contacten van de besprekingen verder konden verdiepen.